Stöd till studieförbund och organisationer

Vi ger stöd till studieförbund och organisationer för att du ska få möjlighet att öka din kunskap och utvecklas samt få mer delaktighet i samhället.

Vårt stöd till studieförbund utgår till regional verksamhet som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom utbildning av ledare och funktionärer samt verksamhetsutveckling.

För dig som arbetar inom studieförbund eller ungdomsorganisationer

Du som arbetar med studieförbund eller ungdomsorganisationer hittar mer information Samarbetsportalen. Där hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer.

Uppdaterad 9 januari 2019 Lämna synpunkter på innehållet