Gestaltningsbild föreställande de nya byggnaderna

Nya psykiatrilokaler i Västervik

I direkt anslutning till Västerviks sjukhus ska nya lokaler byggas för en specialistpsykiatri i utveckling.

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete.

Avtal har tecknats med byggentreprenör och planering pågår nu för den nya byggnaden i sex våningar som kommer att inrymma rättspsykiatri, heldygnsvård och öppen vuxenpsykiatri. Totalt rör det sig om cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning under 2025.

Stor vikt har lagts vid alla inblandades förståelse för den verksamhet och vård som ska bedrivas i lokalerna. Det har skett genom så kallad Partnering, ett arbetssätt med ett nära samarbete mellan arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer och arkitekt redan i ett tidigt skede av processen.

Har du frågor om bygget - kontakta oss gärna.