Förbättringsteam i arbete

Ständigt förbättringsarbete

Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamhetens kvalitet. Det gör vi genom strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Strategin bygger på kraften i allas engagemang och insatser där både de små förbättringarna och de större kliven är betydelsefulla. Vi förbättrar verksamheten kontinuerligt och metodiskt. Fokus i förbättringsarbetet är alltid att öka värdet för dem vi är till för. Därför involverar vi invånare, patienter, närstående, resenärer eller organisationer i arbetet.

För dig som samverkar med oss

Du som är intresserad av vårt systematiska förbättringsarbete hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat mer om förbättringsprogrammet, förbättringsmetoder och om vårt värdegrundsarbete med Varjedag-berättelser.