Ansök om projektmedel

Härifrån går du direkt till Min ansökan där du registrerar dina uppgifter. Längre ner på denna sida hittar du en guide om hur du går tillväga.

Ansökningar om projektmedel ska göras via e-tjänsten Min ansökan - www.minansokan.se. Innan du går vidare rekommenderar vi att du läser hjälptexten nedan om hur du registrerar dina uppgifter i "Min ansökan".

Är du inte helt klar över projektidén? Se "Utveckla din projektidé" innan du går vidare med ansökan.