Projektfinansiering – kontaktpersoner

För att vi ska kunna stödja och lotsa dig på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen, särskilt om det gäller finansiering från EU-program.