Projektguiden – regionala projekt

Här hjälper vi dig igenom planeringsfasen,
går igenom vad du bör tänka på inför din ansökan, hur
ansökan går till, vad budgeten ska innehålla samt uppföljning.