Utbetalning av projektmedel

Ansökan om utbetalning görs via Min ansökan och inloggning sker på samma sätt som när du ansökte om projektmedel. Använd mall för lägesrapport/slutrapport för att beskriva aktuell periods verksamhet och bifoga/ladda upp i Min ansökan tillsammans med övriga redovisningsunderlag. Läs avsnitt 5 i Projektguiden eller rådgör med din handläggare om du är osäker.

I projektbeslutet finns sista ansökningsdatum för ansökan om utbetalning angivet.

Observera att det inte går att skicka in ytterligare en ansökan om utbetalning om det finns en inneliggande ansökan som ännu inte är utbetald.

Vi rekommenderar att mallen Avstämningsunderlag används för att tydliggöra kopplingen mellan bokföringens konton (enligt aktuell kontoplan) och kostnadsslagen som redovisas i Min ansökan (enligt budget).

Om det är aktuellt med tidredovisning i ert projekt kan med fördel någon av Tidrapporterna nedan användas eller egen motsvarande mall.