Utveckla din projektidé

Har du en projektidé du vill utveckla? Innan du ansöker om projektmedel finns några kontroller att göra så att resten av hanteringen blir så smidig som möjligt.

Fundera över följande frågor:

  • Varför behövs projektet?
  • Vad ska åstadkommas?
  • Vilka ska medverka?
  • Vem är projektägare?

Ta kontakt med oss så ska vi lotsa dig och din projektidé i rätt riktning.
Innan du pratar med oss är det bra om du kortfattat skrivit ned din projektidé. Till din hjälp kan du använda Mall för tidig projektidé.

Vi har tagit fram ett material i form av Projektguiden som kan fungera som stöd i projektplaneringen både när du söker medel hos Region Kalmar län men även i planering inför kontakt med andra finansiärer.

Hållbarhet

Region Kalmar län arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, exempelvis inom ramen för satsningen Hållbar regional utveckling, Fossilbränslefri region och Klimatsmarta resor i besöksnäringen, samt initiativ inom vattenförsörjning.

Därför är det viktigt att du som vill söka projektmedel beskriver hur ni kan bidra till hållbar utveckling (alt arbeta med de tre hållbarhetsdimensionerna - ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet). Till din hjälp vill vi att du använder dig av mallen Förändringslogik för hållbarhetsaspekter (som hjälper dig att enkelt planera, styra, följa upp och utvärdera ditt projekt ur ett hållbarhetsperspektiv) och avsnitt 4 i Projektguiden.