Extra omställningsstöd kopplat till Covid-19

Särskild utlysning av regionens kulturprojektmedel – till omställning utifrån förändringar och utmaningar inom kulturområdet.

Nu kan ideella organisationer, föreningar samt studieförbund med verksamhet i Kalmar län söka kulturprojektmedel för omställning av sin verksamhet utifrån situationen med Covid -19.

  • Ansökningar kan lämnas in från 15 april till 30 juni 2020.
  • Projekten kan starta omgående efter beslut och ska redovisas senast 2020-11-30.
  • Ansökan tas emot löpande och beslut fattas skyndsamt.

Projektmedel kan beviljas till ideella organisationer, föreningar samt studieförbund (enskilda personer eller företag kan inte vara sökande). Projektmedel kan enbart lämnas till insatser utanför ordinarie verksamhet och ska vara avgränsade i tid, ekonomi och arbetsinsats.

Projektbidrag beviljas med upp till 90% av projektets totalkostnad, dock max 50 000 kronor.

Stöd beviljas enbart för köp av extern tjänst för att ställa om befintlig verksamhet i syfte att utveckla nya erbjudanden, skapa nya mötesplatser eller på annat sätt erbjuda sin verksamhet på ett nytt sätt. Ett exempel på omställning skulle kunna vara att utveckla virtuella tjänster.

Till ansökan ska en enkel kostnadsberäkning från vald extern konsult bifogas. Utbetalning sker i efterhand när tjänsten är genomförd och betald.

Så här söker du stödet

Blankett för ansökan om extra omställningsstöd kopplat till Covid-19

Uppdaterad 27 maj 2020 Lämna synpunkter på innehållet