Lista över olika typer av EU-stöd

Regionala fonden
Tillväxtverket - Småland och öarna

Sociala fonden
ESF-rådet i Småland och öarna 

Upphandlingsguide: vägledning för EU-finansierade projekt
Europeiska kommissionen

AMIF - Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Migrationsverket

Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen i Kalmar län

Landsbygdsprogrammet
Jordbruksverket

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden
Jordbruksverket

Havs- och fiskerifonden
Jordbruksverket

Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Tillväxtverket

South Baltic
Region Kalmar län

South Baltic 
Programwebb

Östersjöprogrammet
Interreg Baltic Sea Region

COSME - Stöd och hjälp till medelstora företag
Tillväxtverket

Horizon 2020
EU:s ramverksprogram för forskning och innovation
Svenska kontaktnoder: Tillväxtverket och Vinnova

CEF
Connecting Europe Facility

Kreativa Europa 2014-2020
EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna
Svenska kontaktnoder: Kulturrådet och Svenska Filminstitutet

Creative Europe
EU:s programwebb

Bidrag till olika typer av ungdomssamarbeten
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Utbildning, utbyten och praktik
Utbyten.se (Universitets- och högskolerådet)

Erasmus+
Europakommissionen

LIFE - EU:s ekonomiska verktyg för miljön
Naturvårdsverket
EU-kommissionen programwebb