Bilden föreställer en kustremsa i Kalmar län med stenar, träd och vatten.

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

EU-programmet Interreg South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Logo_and_EUemblem.png

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Programperioden för åren 2014-2020 pågår fortfarande och de sista projekten kommer att avslutas parallellt med att den nya programperioden för 2021-2027 startar upp under 2022.

2021-11-24_new map_SB2021-2027 Mini.jpg

Mål, syfte och vägen framåt

Interreg South Baltic är ett gränsregionalt program som främjat samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet sedan 2007. I den senaste programperioden tilldelades programmet närmare 80 miljoner EURO till samarbetsprojekt mellan regioner, kommuner och andra viktiga lokala aktörer i området.

Inför programperioden 2021-2027 har förvaltande myndighet i Polen tillsammans med berörda medlemsstater och regioner tagit fram ett nytt förslag till program. Programdokumentet som arbetats fram av en gemensam programkommitté förväntas lämnas in till EU kommissionen under januari 2022 för slutligt godkännande. Under hösten 2021 har en sista förankringsrunda pågått med öppen konsultation av programdokumentet, där samtliga organisationer som berörs av insatsområdena kunnat tycka till om innehållet. Efter viss ombearbetning av innehållet därefter fattade den gemensamma programkommittén beslut om slutligt förslag till programdokument 16 november. Nu ska en remissrunda till respektive medlemslands regering för godkännande innan programmet kan skickas in till EU Kommissionen.

En lättläst presentation (på engelska) av programmet hittar du här.

De områden som föreslås ingå i programmet är:

  • Innovativa South Baltic - öka innovations och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer (och SMF)
  • Hållbara South Baltic – främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
  • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
  • Aktiva South Baltic - förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Programmet väntas kunna öppna sin första utlysning runt sommaren 2022.

Information om det kommande nya programmet hittar du här.

 

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, eller behöver du rådgivning?

Kontakta gärna någon av oss kontaktnoder i programmet, som du finner i vart och ett av våra fyra deltagande län, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne (se South Baltics webbplats).

Notera att det nuvarande programmet inte har fler planerade utlysningar för nya projekt. Däremot planeras ett nytt program till nästa programperiod 2021-2027 med tidigast start 2022. Under tiden finns vi kontaktnoder till som stöd vid utveckling av nya projektidéer och partnersök. På samma sätt är vi stöd till dig som driver projekt i nuvarande programperiod.