South Baltic/Södra Östersjöprogrammet

EU-programmet South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Logo_and_EUemblem.png

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nuvarande programperioden pågår under 2014-2020. 

sb-karta-ny_2014_mellan.jpg

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, eller behöver du rådgivning?

Fyll i blanketten (nås via länk nedan) som skickas till programsekretariatet i Gdansk, Polen.