South Baltic/Södra Östersjöprogrammet

EU-programmet South Baltic är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Logo_and_EUemblem.png

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nuvarande programperioden pågår under 2014-2020. 

sb-karta-ny_2014_mellan.jpg

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, eller behöver du rådgivning?

Kontakta gärna någon av oss kontaktnoder i programmet, som du finner i vart och ett av våra fyra deltagande län, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne (se South Baltics webbplats).

Notera att det nuvarande programmet inte har fler planerade utlysningar för nya projekt. Däremot planeras ett nytt program till nästa programperiod 2021-2027 med tidigast start 2022. Under tiden finns vi kontaktnoder till som stöd vid utveckling av nya projektidéer och partnersök. På samma sätt är vi stöd till dig som driver projekt i nuvarande programperiod.