Kulturstipendium

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendium och belöningsstipendium till personer, grupper eller organisationer i Kalmar län.

Belöningsstipendier utdelas till en person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller verksam i Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv. Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation, institution eller kommun.

Arbetsstipendier delas ut enligt samma kriterier och ska användas till utbildning och forskning eller som stöd för att genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv. Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag.