Stöd till funktionshinderorganisationer

Varje år delas det ut ett anslag till länsövergripande funktionshinderorganisationer. För att ansökan ska kunna behandlas måste verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan och årsmötesprotokoll bifogas.

Funktionshinderorganisationer kan även ansöka om bidrag till kursarrangemang själva eller i samverkan med ett studieförbund.

Alla ansökningar måste vara inkomna senast 14 dagar innan vistelsens eller arrangemangets början och innehålla alla uppgifter som behövs för att göra en bedömning och fatta beslut. Ansökningar inkomna i efterhand beviljas inte.

För att ansökan ska beviljas finns riktlinjer som måste uppfyllas. Ansökningsblanketter och riktlinjer hittar du längst ner på sidan.

Stöd till funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 29 juni 2021 Lämna synpunkter på innehållet