Stöd till funktionshinderorganisationer

Varje år delas det ut ett anslag till länsövergripande funktionshinderorganisationer. För att ansökan ska kunna behandlas måste verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan och årsmötesprotokoll bifogas.

Funktionshinderorganisationer kan även ansöka om bidrag till kursarrangemang själva eller i samverkan med ett studieförbund.

Alla ansökningar måste vara inkomna senast 14 dagar innan vistelsens eller arrangemangets början och innehålla alla uppgifter som behövs för att göra en bedömning och fatta beslut. Ansökningar inkomna i efterhand beviljas inte.

För att ansökan ska beviljas finns riktlinjer som måste uppfyllas. Ansökningsblanketter och riktlinjer hittar du längst ner på sidan.

Stöd till funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning

Öppna alla mappar Stäng alla mappar

Nya riktlinjer för stöd till civilsamhället

Under 2021 har Region Kalmar län gjort en översyn av riktlinjer för stöd till civilsamhället. De ideella organisationer som rymts inom ramen för denna översyn har varit studieförbund, barn- och ungdomsorganisationer, idrottsförbund, pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer, nykterhetsorganisationer, brottsofferjourer och kvinnojourer.

Syftet med översynen har varit att se över villkor för bidrag och former för uppföljning för att skapa ökad tydlighet och transparens.

Regionala utvecklingsnämnden har den 26 maj 2021 beslutat att godkänna nya riktlinjer för stöd till civilsamhället. De nya riktlinjerna träder i kraft från och med januari 2022 och ersätter tidigare riktlinjer.

Uppdaterad 16 februari 2021 Lämna synpunkter på innehållet