Stöd till funktionshinderorganisationer

Varje år delas det ut ett anslag till länsövergripande funktionshinderorganisationer. För att ansökan ska kunna behandlas måste verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan och årsmötesprotokoll bifogas.

Funktionshinderorganisationer kan även ansöka om bidrag till kursarrangemang själva eller i samverkan med ett studieförbund.

Alla ansökningar måste vara inkomna senast 14 dagar innan vistelsens eller arrangemangets början och innehålla alla uppgifter som behövs för att göra en bedömning och fatta beslut. Ansökningar inkomna i efterhand beviljas inte.

För att ansökan ska beviljas finns riktlinjer som måste uppfyllas. Ansökningsblanketter och riktlinjer hittar du längst ner på sidan.

Stöd till funktionshinderorganisationer och personer med funktionsnedsättning

Öppna alla mappar Stäng alla mappar

Översyn av stöd under 2021

Just nu pågår en översyn av Region Kalmar läns stöd till ideella organisationer. En återrapport med förslag om nya riktlinjer är planerad till regionala utvecklingsnämnden under våren 2021, och nya riktlinjer beräknas träda i kraft från och med januari 2022.

Under 2021 kommer bidragen hanteras som vanligt.

Har din organisation frågor gällande denna översyn går det bra att kontakta Louis Palmgren på louis.palmgren@regionkalmar.se eller 0480-842 71.

Uppdaterad 16 februari 2021 Lämna synpunkter på innehållet