Stöd till organisationer för funktionsnedsatta

Länets organisationer för funktionsnedsatta och enskilda personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag hos oss.

Varje år delas det ut ett anslag till länsövergripande organisationer för funktionsnedsatta. För att ansökan ska kunna behandlas måste verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budget, verksamhetsplan och årsmötesprotokoll bifogas.

Organisationer för funktionsnedsatta kan även ansöka om bidrag till kursarrangemang själva eller i samverkan med ett studieförbund.

Alla ansökningar måste vara inkomna senast 14 dagar innan vistelsens eller arrangemangets början och innehålla alla uppgifter som behövs för att göra en bedömning och fatta beslut. Ansökningar inkomna i efterhand beviljas inte.

För att ansökan ska beviljas finns riktlinjer som måste uppfyllas. Ansökningsblanketter och riktlinjer hittar du längst ner på sidan.

Stöd till organisationer för funktionsnedsatta och personer med funktionsnedsättning

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
Uppdaterad 28 mars 2019 Lämna synpunkter på innehållet