Flicka blockar bär i somrig skog.

Hållbar utveckling

Detta bidrags syfte är att främja verksamheter inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter.

Länsorganisationer med verksamhet inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller mänskliga rättigheter kan söka organisationsbidrag för sin ordinarie verksamhet. I vissa fall kan Region Kalmar län teckna överenskommelser i syfte att fördjupa samverkan med en länsorganisation.