Bidrag till särskilda satsningar

Inriktningen för särskilda satsningar beslutas av regionala utvecklingsnämnden.

Inriktningen kan variera utifrån särskilda utmaningar som uppmärksammats i det regionala utvecklingsarbetet.

Syftet med bidrag till särskilda satsningar är att bidra till engagemang och delaktighet i Kalmar län för att skapa klimat att växa i.

Bidraget kan sökas av länsorganisation med regional verksamhet i Kalmar län som erhåller stöd inom något av huvudområdena Folkbildning, Funktionshinder eller Hållbar utveckling och vill göra en särskild satsning inom aktuell inriktning.

Bidraget ska användas till tillfälliga och avgränsade aktiviteter utanför ordinarie verksamhet, som ligger i linje med regionala utvecklingsnämndens aktuella inriktning för särskilda satsningar.

Utöver ovanstående gäller även följande:

  • Satsningen bör ge effekt på lång och kort sikt.
  • Satsningen bör beröra flera av länets kommuner.
  • Satsningen bör göras i samverkan och/eller skapa nätverk.
  • Bidrag utgår med högst 50 procent av satsningens kostnader.
  • Beviljat bidrag betalas ut mot redovisning av upparbetade kostnader. Av beviljade medel kan 50 procent rekvireras som förskott.
  • Bidragets storlek beror på regionfullmäktiges anslag samt hur många som söker och uppfyller villkoren för bidraget.
  • Ansökningstiden är mellan 15 september och 15 november (från och med år 2022).