Person som sitter och begrundar ett diagram, illustration.

Extra stöd till extern rådgivning

Nu kan företag med upp till 20 anställda med verksamhet i Kalmar län söka stöd för köp av extern kompetens/konsult kopplat till situationen med Covid-19.

Rådgivningsinsatserna ska vara kopplade till problem som uppkommit i företaget på grund av Covid-19. Rådgivningen som konsulten anlitas för ska avse ekonomi, juridik eller finansiering. Insatserna kan till exempel handla om att se över tänkbara strategier för företaget, tolka innebörden av statliga stödpaket, korttidsarbete/permitteringsfrågor och analys av företagets ekonomi.

Stödet syftar inte till att finansiera investeringar och tjänster för att exempelvis upprätta en webbhandelslösning, marknadsföring, eller satsning på export.

Hör gärna av er till oss om ni har funderingar. Vi ger dock inte rekommendationer på konsulter.

Du kan söka max 8 000 kronor i stöd och vi kräver ingen egen finansiering. Stödet kan beviljas efter att vi godkänt ansökan. Utbetalning kan ske när tjänsten är genomförd och betald. Stödet går att söka fram till 1 juli 2020.

Så här söker du stödet

Ladda ner ansökningsblanketten från länken längst ned på sidan. Fyll i dina uppgifter och skicka blanketten till:

Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Skicka den även digitalt till ansokan@regionkalmar.se så vi kan handlägga ansökan så snabbt som möjligt.

Vi vill att du bifogar en enkel kostnadsberäkning från din konsult.

Så här redovisar du stödet

Ladda ned redovisningsblanketten som finns längst ned på sidan och skicka den digitalt till ansokan@regionkalmar.se

Vi vill att du bifogar faktura, en kort lägesrapport från konsult samt betalningsbevis.