Ansökan om innovationsfinansiering

Kontakta oss innan du gör din ansökan. Vi ger råd om hur ansökningsprocessen sker. I Kalmar län finns också ett Innovationsråd där det kan bli aktuellt att du föredrar (”pitchar”) ditt projekt.

OBS! Under vecka 28-33 kommer tyvärr inga beslut eller utbetalningar att kunna göras gällande våra olika företagsstöd. Det går däremot bra att lämna in en ansökan, för behandling efter vecka 33.