Ansökan om investeringsstöd för skärgårdsföretag

Blanketterna kan fyllas i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas innan de skickas in till Region Kalmar län.

Investeringsstöd skärgårdsföretag

Öppna alla mappar Stäng alla mappar
  • Ansökan
  • När du begär utbetalning