Ansökan om investeringsstöd för skärgårdsföretag

Blanketterna kan fyllas i digitalt men måste skrivas ut och undertecknas innan de skickas in till Region Kalmar län.

OBS! Under vecka 28-33 kommer tyvärr inga beslut eller utbetalningar att kunna göras gällande våra olika företagsstöd. Det går däremot bra att lämna in en ansökan, för behandling efter vecka 33.

Investeringsstöd skärgårdsföretag

Öppna alla mappar Stäng alla mappar