Ansökan om investeringsstöd för skärgårdsföretag

Du ansöker om investeringsstöd för skärgårdsföretag via Tillväxtverkets webbplats Min ansökan:

Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan ” Investeringsstöd för skärgårdsföretag”