Ansökan om konsultcheck

Du ansöker om konsultcheck via Tillväxtverkets webbplats minansokan.se. Under ”Regionens erbjudanden om stöd” väljer du rutan för ”Konsulttjänster”

OBS! Under vecka 28-33 kommer tyvärr inga beslut eller utbetalningar att kunna göras gällande våra olika företagsstöd. Det går däremot bra att lämna in en ansökan, för behandling efter vecka 33.