En kvinna som arbetar i en glashytta.

Omställningscheck och mikrostöd

Omställningscheck till företag inom besöksanledningar och inom kulturella och kreativa näringar, samt speciellt mikrostöd.

Förhöjt stöd med anledning av Covid-19

I Kalmar län är besöksnäringen en viktig bransch och länet har även många företag inom kulturella och kreativa näringar. Den situation som uppkommit med anledning av covid-19 drabbar dessa näringar extra hårt.

För att skapa förutsättningar för företag med verksamhet som utgör besöksanledning samt företag med verksamhet inom det kulturella och kreativa området att komma stärkt ur den rådande situationen, inför Region Kalmar län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade, det vill säga som utgör besöksanledningar och inte sådana verksamheter som är ett resultat av besöksanledningen (till exempel boende-, restaurang- och transportverksamhet). Stödet avser också att hjälpa de företag inom kultursektorn som drabbats hårt av uteblivna besöksflöden, men som ser möjligheter med exempelvis nya IT-lösningar.

Stödet utgörs av en konsultcheck för att anlita extern kompetens i syfte att utveckla nya erbjudanden, eller ta fram strategier för omställning av verksamheten som ökar företagets konkurrenskraft. Ett exempel på omställning skulle kunna vara att utveckla virtuella tjänster. Stödet går att söka fram till 1 juli 2020 och är ett bidrag på max 90 procent av kostnaden (dock max 100 000 kronor) för en konsultinsats. Övriga förutsättningar är samma som för vanlig konsultcheck och innefattar samma regelverk avseende snedvridning av lokal konkurrens, stödberättigade investeringar etc.

Omställningschecken går att kombinera med ett mikrostöd där bidrag kan lämnas även till maskiner och inventarier. Den normala gränsen om max 3 år gammalt företag tas bort fram till 1 juli 2020 för företag inom ovan nämnda grupper. Övriga förutsättningar är samma som för vanligt mikrostöd.

Hur ansöker jag?

Ansökning om omställningscheck görs under Konsultcheck.

Ansökan om mikrostöd görs under Stöd till nystartade företag (mikrostöd).

På sidan Företagsstöd kan du läsa mer om vad som gäller för respektive stöd.