EU-flagga

Framtidssäkra din affär med regionens omställningscheck

Vill du anlita extern specialistkompetens för att ställa om din verksamhet för att stärka konkurrenskraften i ditt företag inför tiden efter coronapandemin?

Med Region Kalmar läns omställningscheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst.

Stödet ska gå till framåtblickande insatser som möjliggör att företaget kommer starkare ur pandemin.

Omställningschecken kan sökas inom följande områden:

  • Internationalisering
  • Hållbar omställning
  • Digital omställning
  • Kompetensförsörjning

Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.