Stöd till organisationer och studieförbund

Vårt stöd till studieförbund utgår till regional verksamhet som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom utbildning av ledare och funktionärer samt verksamhetsutveckling.

För dig som arbetar inom studieförbund eller ungdomsorganisationer

Du som arbetar med studieförbund eller ungdomsorganisationer hittar mer information Samarbetsportalen. Där hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer.

Uppdaterad 29 juni 2021 Lämna synpunkter på innehållet