Stöd till organisationer och studieförbund

Vårt stöd till studieförbund utgår till regional verksamhet som syftar till att stödja och utveckla den lokala verksamheten i hela länet genom utbildning av ledare och funktionärer samt verksamhetsutveckling.

Översyn av stöd under 2021

Just nu pågår en översyn av Region Kalmar läns stöd till ideella organisationer. En återrapport med förslag om nya riktlinjer är planerad till regionala utvecklingsnämnden under våren 2021, och nya riktlinjer beräknas träda i kraft från och med januari 2022.

Under 2021 kommer bidragen hanteras som vanligt.

Har din organisation frågor gällande denna översyn går det bra att kontakta Louis Palmgren på louis.palmgren@regionkalmar.se eller 0480-842 71.

För dig som arbetar inom studieförbund eller ungdomsorganisationer

Du som arbetar med studieförbund eller ungdomsorganisationer hittar mer information Samarbetsportalen. Där hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer.

Uppdaterad 22 januari 2021 Lämna synpunkter på innehållet