Region Kalmar Läns Logotyp
Tre personer utomhus

Vi ansvarar för hälso- och sjukvård

Vårt mål är att du som invånare ska uppleva en god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet.