Illustration föreställande stiliserade personer i olika färger.

Delta i patient-, närstående- och brukarmedverkan

Du som har erfarenhet från hälso- och sjukvård, eller från stöd och omsorg i socialtjänsten kan anmäla ditt intresse för att medverka i utvecklingsarbete.

Dina erfarenheter och perspektiv är värdefulla. Genom att du som patient, närstående eller brukare medverkar till förbättringar tillsammans med oss blir vården och omsorgen både bättre och säkrare.

Det finna olika sätt för dig att medverka:

Delta i förbättringsarbete – till exempel genom att berätta om dina erfarenheter, vara med i ett förbättringsteam, i en workshop, i en händelse- eller riskanalys, vid brukarrevisioner, intervjuer eller i fokusgrupper.

Vara med i ledningssammanhang – till exempel som medlem i en ledningsgrupp, i process- eller projektplanering eller i Länsgrupp brukarmedverkan.

Arbetet med patient- närstående- och brukarmedverkan sker i samarbete mellan Region Kalmar län, kommuner och Kommunförbundet i Kalmar län.

Uppdaterad 16 juni 2021 Lämna synpunkter på innehållet