Intresseanmälan

Arbetet med brukar-, patient- och närståendemedverkan sker i samverkan mellan regioner, kommuner och Kommunförbundet i Kalmar län.

Jag har tidigare erfarenhet som:
Har du varit aktiv i någon brukar/patientorganisation eller annan ideell organisation?

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

(Formuläret behöver skickas in inom 45 minuter efter att du börjat fylla i det.) 

Uppdaterad 2 oktober 2020 Lämna synpunkter på innehållet