Intresseanmälan

Arbetet med brukar-, patient- och närståendemedverkan sker i samverkan mellan länets kommuner, Kommunförbundet Kalmar län och Region Kalmar län.

Jag har tidigare erfarenhet som:
Har du varit aktiv i någon brukar/patientorganisation eller annan ideell organisation?

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse och ett led i vår myndighetsutövning.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Uppdaterad 18 februari 2019 Lämna synpunkter på innehållet