Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en framgångsrik kontraktsmetod för att förebygga tobaksbruk bland högstadieelever.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det under tonårstiden. Om man avstår från tobak under denna tid är chansen att förbli tobaksfri hela livet mycket stor. Tobaksfri duo är en kontraktsmetod som används för att förebygga tobaksbruk hos högstadieelever. Metoden bygger på en väl strukturerad organisation, vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. I Kalmar län drivs verksamheten av Folktandvården i samarbete med länets skolor och kommuner. Ansvariga för arbetet inom Folktandvården är specialutbildade tandhygienister och tandsköterskor.

Så här går det till 

  • I årskurs 6 får eleverna och deras föräldrar information om kontraktsmetoden Tobaksfri duo
  • I början av årskurs 7 erbjuds eleven att tillsammans med en vuxenpartner bilda en tobaksfri duo som gäller under hela högstadietiden.
  • Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, granne, skolpersonal eller annan betydelsefull person. En vuxen kan skriva avtal med flera ungdomar.
  • Varje vår intygar duon att de hållit avtalet under det gångna läsåret i form av en försäkran

 

Kontrakt, enkät, försäkran och tävling

Teckna kontrakt för Tobaksfri duo

Besvara enkät för Tobaksfri duo

Lämna försäkran och var med i Tobaksfri duos tävling


Vetenskapligt utvärderad

Arbetet med Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993 – och har sedan dess spridits nationellt. Maria Nilson, Umeå Universitet har vetenskapligt utvärderat metoden i sin avhandling "Promoting health in adolescents – preventing the use of tobacco". Vill du veta mer? Kontakta Johanna Reuterving Smajic, samordnare för Tobaksfri duo Region Kalmar län.

Informationsfilmer

Film för föräldrar/närstående

Film för lärare/skolpersonal

Tobaksfri utmaning - metoden för länets gymnasieelever

Tobaksfri utmaning är en vidareutveckling av Tobaksfri duo som har anpassats för målgruppen gymnasieelever. Är du nyfiken och vill veta mer? Besök tobaksfriutmaning.se!