Illustration i blått och gult likt Ukrainas flagga.

Kriget i Ukraina

Region Kalmar län följer det säkerhetspolitiska läget i Europa och utvecklingen i Ukraina genom samordning på både regional och nationell nivå.

Region Kalmar län arbetar i tät kontakt med andra myndigheter. I Kalmar län är Länsstyrelsen den myndighet som har särskilt ansvar för att följa den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen, med fokus på hur den kan påverka länet.

Stöd och hjälpinsatser

Socialstyrelsen samordnar landets regioner när det gäller hjälp i form av till exempel medicinsk utrustning till Ukraina. Bistånd från regionen hanteras via den nationella samordningen.

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Flyktingar från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård som asylsökande.

På 1177.se finns information på engelska om hur du söker vård: How to seek healthcare

På 1177.se finns även information på ukrainska om covid-19 och vaccination mot covid-19

Asyl-och flyktinghälsovården erbjuder en kostnadsfri individuell inledande hälsoundersökning med hälsosamtal och screening avseende smittsamma sjukdomar. Syftet med hälsoundersökning är att hitta smitta, identifiera vårdbehov, vaccinationsstatus och att informera om svensk sjukvård. Du som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet hos Migrationsverket blir kontaktad för hälsoundersökning.

Möter du människor som flytt Ukraina?

Det är bra om du som möter flyktingar berättar om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Den som ansökt om asyl eller tillfälligt uppehåll enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till hälso- och sjukvård och ekonomiskt bistånd. 

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Kontaktuppgifter 

Asyl och flyktinghälsovården Kalmar - 1177.se

Asyl och flyktinghälsovården Hultsfred - 1177.se

Husdjur från Ukraina

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall. Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. 

Läs mer hos Jordbruksverket.

Gratis resor i kollektivtrafiken med giltigt ukrainskt pass eller ID-kort

Ukrainskt pass eller ID-kort räknas som giltig biljett vid resa med Kalmar länstrafik till och med den 31 oktober 2022. Från den 1 november 2022 gäller inte längre fria resor för ukrainska medborgare med kollektivtrafiken i Kalmar län.

  • Till och med den 31 oktober 2022 kan du visa upp ditt ukrainska pass eller ID-kort på tåget eller för bussföraren på bussen.

Från och med 1 november ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett.

Du kan läsa mer på kalmarlanstrafik.se.

Viktigt att vara källkritisk

Risken för desinformation och påverkanskampanjer ökar vid krig och kriser. Var källkritisk och tänk dig för innan du delar information.

Läs mer på MSB: Att tänka källkritiskt.