Kvalitet och patientsäkerhet

Att erbjuda rätt kvalitet i alla våra verksamheter är av yttersta vikt för oss.

Vårt övergripande mål är att kunna erbjuda Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. För att uppnå detta strävar vi ständigt efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.