Kultur för barn och unga

Vi stödjer olika projekt som gör kultur tillgänglig för barn och unga, främst genom skolan, musik/kulturskolan, bibliotek och genom föreningslivet.

Utgångspunkten är att kultur ska finnas både som eget område och som lärprocess under hela skolgången. Målet för kultur i skolan är ökad måluppfyllelse av läroplanen.

Vi arbetar tillsammans med Kalmar läns kommuner och de regionala kulturverksamheterna för att utveckla kulturen för barn och unga.