Kultur för god hälsa

Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal, patienter och omsorgstagare.

Vårt mål är att ”Kultur på recept” och andra erfarenheter från tidigare projekt ska utvecklas och spridas till hälsocentraler och aktörer inom Hälsovalet. De regionala kulturverksamheterna bidrar med kunskap, utbildning, programverksamhet och förmedlar kontakter med kulturskapare.

Kultur för god hälsa omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, boende och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och boendemiljön inom vård och omsorg och hanteras i Region Kalmar län i enlighet med vår regionala konstpolicy.

För dig som arbetar med kultur

Jobbar du inom sjukvården eller omsorgen och vill veta mer om hur du kan arbeta med kultur och hälsa kan du läsa mer på Samarbetsportalen.