Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Tre  personer som möts.

Näringsliv

Vår uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta vardagen för dig som företagare. Arbetet pågår inom flera olika områden.

Vi samverkar med andra aktörer, främst inom länet, men också med våra grannlän och nationellt. Genom vårt företagsstöd stödjer vi regionala utvecklingsprojekt och mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Vi medverkar också i olika internationella satsningar, bland annat i Kina och via representation i Bryssel.

För dig som arbetar med näringslivsfrågor eller vill söka företagsstöd

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på vår webbplats för regional utveckling. Där kan du bland annat läsa om besöksnäringen, länets livsmedelsstrategi, vårt arbete med landsbygdsutveckling och Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel.