Utbildning och kompetens

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga. Vi gör därför flera insatser för att stimulera arbetsmarknaden i länet.

En viktig del är att vi samverkar med kommuner, näringsliv och statliga myndigheter för att utreda vilka behov arbetsmarknaden har i länet. Målet är att bättre kunna matcha näringslivets och samhällets behov av att hitta människor med rätt kompetens till rätt arbete.

Tillsammans med länets kommuner och Linnéuniversitetet arbetar vi också för att få tillgång till fler eftergymnasiala utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. En del i detta är att verka för fler yrkeshögskolekurser i länet. För att få in fler människor i arbete gör vi också insatser för att underlätta för nyanlända att etablera sig i Sverige. Till exempel erbjuds etableringskurser, allmänna kurser för grundskole- och gymnasiekompetens samt svenska för sjukvårdsutbildade vid Region Kalmar läns folkhögskolor.

För dig som arbetar med utbildnings- och kompetensfrågor

Du som arbetar med dessa eller relaterade frågor hittar mer information på Samarbetsportalen. Bland annat om vårt arbete med frågan om länets kompetensförsörjning och hur vi kan matcha behovet som finns med utbudet av rätt kompetens.