Seminarium för ökad inflyttning till Kalmar län

Här anmäler du dig till seminariet om ökad inflyttning till Kalmar län den 7 december 2021.

Seminariet ska ge ökad kunskap om Kalmar läns nutid och framtid och idéer till nya samverkansformer. Vad är kommunernas olika personligheter? Hur ser relationerna ut mellan kommunerna? Hur kan vi bäst komplettera varandra? Hur ser det ut med arbetsmarknader och inflyttning? Hur hänger våra olika kommuner ihop?  

Vi dyker ner i detalj i Kairos Futures rapport om Kalmar län, ”Nutid och framtid”, som beskriver omvärldstrender som påverkar Kalmar län. Sedan diskuterar vi hur det ser ut med arbete, flytt och boende och vilka olika sammanhang och roller vi arbetar med idag.

Seminariet arrangeras av Region Kalmar län och länets tolv kommuner, som ett led i satsningen Fler till Kalmar län. Att delta på seminariet är kostnadsfritt.

Tisdagen den 7 december: Digitalt i Microsoft Teams, mellan klockan 9-12

Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare inför mötet.

Sista anmälningsdag är den 1 december.

Välkommen!

Anmälan - Seminarium inflyttning 2021

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.