Jourhavande företagslotsar

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar samtliga delar av samhället. Redan nu ser vi stora ekonomiska effekter av smittspridningen.

Vi måste redan nu agera för att mildra konsekvenserna. Regeringen har infört ett antal åtgärder för att underlätta för företagen att ta sig igenom den kris vi befinner oss i och för att rädda jobben i möjligaste mån. Information om aktuella insatser finns på verksamt.se.

Hos Region Kalmar län kan företag med upp till 20 anställda ansöka om stöd till extern rådgivning.

Jourhavande företagslots

För dig som är företagare är det så klart svårt att hålla reda på och känna till vilket stöd som finns att ta del av. Många företagare hör av sig till sin kommun med ett behov av vägledning och rådgivning.

För att hjälpa dig som är småföretagare har vi samlat ihop ett antal personer som tillsammans hjälps åt för att lotsa dig rätt. Välj själv vem du vill kontakta, så får du hjälp.

Vad kan jag få hjälp med?

Syftet med Jourhavande företagslots är att hjälpa dig att hitta rätt bland de stöd som finns, både på ett nationellt och regionalt plan. Hur kommer du åt stödet rent praktiskt? Vi kan också lotsa dig vidare till andra som finns i stödsystemet som kan erbjuda rådgivning och finansiering.

Hjälpen kostar dig inget

Lotsningen riktar sig till dig som är småföretagare i Kalmar län. Eftersom den bemannas av resurser som vanligtvis arbetar med nyföretagarrådgivning och i projekt, så kostar den inget och är öppen för alla.

Alla företagslotsarna nedan under Frågor och svar jobbar under sekretessförbindelser. Hjälpen sker under kontorstid i första hand via telefon och mail eller via till exempel Skype.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller annan känslig information.
Post som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.