Vi är människor som möter människor

Alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig sedda, få bra bemötande och god service, oavsett om du är patient eller medarbetare.

Bra bemötande, delaktighet och upplevelsen av att vara välkommen är viktiga delar i helhetsupplevelsen av ett möte med någon av våra verksamheter.

Filmen ”Vi möter människor – varje dag” vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

Tanken är att filmen, som används i det interna värdegrundsarbetet, tilltalar flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är.