En äldre person med ett barn ute i naturen.

Vi bryr oss om hela ditt arbetsliv

Vi erbjuder en rad olika arbetsvillkor och förmåner. Det gör vi för att vi bryr oss om dig som jobbar hos oss.

Du som är anställd inom Region Kalmar län får möjlighet att delta på flera olika internutbildningar och externa föreläsningar och utbildningar. Allt för att du ska känna att du utvecklas hos oss.

Vi erbjuder dig en trygg arbetsmiljö med trygga arbetsvillkor. Vi genomför bland annat en medarbetarenkät vartannat år där du får möjlighet att uttrycka dina tankar kring arbetsmiljön. En del i en god arbetsmiljö är också att våra arbetsplatser ska präglas av jämställdhet, likabehandling och mångfald.