Två kvinnor som arbetar i Folktandvården

Jobba på Folktandvården

Vi som arbetar på Folktandvården i Kalmar län bildar tillsammans en gemensam styrka för att ge regionens invånare en bättre livskvalitet och god munhälsa.

Folktandvården i Kalmar län består av allmäntandvård med kliniker spridda i hela länet och specialisttandvård i de tre kuststäderna Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Hos oss arbetar 400 medarbetare med ett tydligt fokus på hälsoinriktad tandvård utifrån en bred kompetensgrund.

Uppdaterad 22 februari 2021 Lämna synpunkter på innehållet