Länssjukhusets största klinik

Medicinkliniken är den största kliniken på länssjukhuset med runt 50 läkare och totalt 350 medarbetare.

Vårt primära uppdrag är vård av patienter med kronisk internmedicinska åkommor, till detta kommer även vårt uppdrag inom utbildning och forskning. Vi bedriver specialiserad vård inom samtliga medicinska subspecialiteter. Vi har god bemanning av specialistläkare inom samtliga specialiteter och det är lätt att få stöd i komplexa medicinska frågeställningar. Vår storlek och ambition gör att vi har många kontaktytor och olika samverkansformer, såväl inom sjukhuset som inom Region Kalmar län och universitetssjukhuset i Linköping.  

Vår arbetsplats

Hos oss arbetar du både på specialistmottagning och vårdavdelning. Vi stävar efter att alla läkare på kliniken ska ingå i jourverksamheten på sjukhusets akutmottagning. Det gemensamma uppdraget kring den internmedicinska akutsjukvården skapar en gemenskap i vår specialiserade läkargrupp.

Medicinklinikens utbildningsuppdrag

Kliniken har ett omfattande utbildningsuppdrag, detta innebär att alla läkare förväntas vara både lärare och ledare. Vi utbildar för närvarande läkarstudenter, AT-läkare, egna ST-läkare samt randande kollegor från såväl sjukhusspecialiteter som primärvård. Vi har många forskningsaktiva kollegor och har därför ansökt om att bli en universitetsjukvårdsenhet. Kunniga kollegor är en förutsättning för vår verksamhet varför vi skapar möjligheter för kollegorna till utbildning och vidareutbildning.

Uppdaterad 15 oktober 2020 Lämna synpunkter på innehållet