Bosse Ottosson, säkerhetstekniker

Som säkerhetstekniker arbetar Bosse Ottosson med landstingets IT-infrastruktur och säkerheten kring den.

Han började arbeta i dåvarande landstinget i början av 2014, efter att ha arbetat som nätverksspecialist på Teliasonera.

Vad var det som lockade dig till oss på landstinget?

- Jag lockades av att arbetet har en sådan tydlig lokal anknytning. Det blir så påtagligt att du arbetar för invånarna i länet, där IT gör en direkt nytta. Fungerar inte nätverket så påverkas patienten direkt. Sedan lockades jag av att jobba mer som en generalist än som enkelspårig specialist, vilket jag arbetade som tidigare.

Beskriv dina arbetsuppgifter

- Jag ingår i ett säkerhetsteam vilket innebär att arbeta med installation, managering och teknisk förvaltning av brandväggar, VPN, lastdelning, proxy, antivirus och AD. Vi arbetar också över ansvarsgränser så en del rent kommunikationsarbete med switchar och routrar, som normalt hanteras av kommunikationsteamet, ingår också vid till exempel felsökning eller installation av säkerhetsutrustning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att det är utmanande och omväxlande arbetsuppgifter, att man måste hänga med i ny teknik vilket är roligt samt arbetskamraterna och vårt teamarbete. Men också att det är så verksamhetsnära, det är mycket stimulerande.

Hur ska man vara som säkerhetstekniker?

- Man behöver vara öppen för nya lösningar, nyfiken på ny teknik, noggrann, förstå värdet av dokumentation samt kunna prioritera vilka arbetsuppgifter som är viktigast för dagen.