Jessica Lindgren, projektledare IT

Jessica Lindgren, projektledare IT

– Att kunna förutse risker, kunna hantera ständiga förändringar och fatta snabba men välgrundade beslut, det är utmaningen i mitt jobb!

Det säger Jessica Lindgren som har varit verksam inom vår IT-förvaltning sedan 1999. Hon började som IT-tekniker men har de senaste sex åren arbetat som projektledare med ansvar för att planera, leda och organisera arbetet.

Berätta om vad ditt jobb innebär?

- Jag arbetar främst med de projekt som ligger inom ramen för den nationella strategin för e-hälsa. Det handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Som projektledare ansvarar jag för att projektmålen uppfylls, att arbetet blir gjort i tid och håller rätt kvalitet, men också att kostnaderna ligger inom budgeten. Jag måste också kunna engagera och stödja medarbetarna och se till att arbetet i projektgruppen fungerar.

Just nu leder Jessica fem parallella projekt. Hon berättar att tid framför datorn varvas med möten med projektgrupper, leverantörer och styrgrupper.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

- Jag skriver mycket dokument som projektplaner, statusrapporter och protokoll och så vidare. Jag uppdaterar också planer, koordinerar olika arbetsinsatser och informerar på olika sätt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att få vara en del i förbättringar som både invånare och vårdgivare har nytta av och som bidrar till en säkrare, bättre vård och ett ökat inflytande för invånarna. Jag har ett omväxlande, spännande jobb där jag känner att det jag gör är viktigt. Min arbetsgivare har hela tiden haft en tro på mig som projektledare och det har lyft mig som person och i min yrkesroll.

Hur ska man vara för att passa in i din roll?

- Man behöver vara en bra ledare, god organisatör och problemlösare. Man behöver också vara strukturerad, mål- och resultatinriktad, flexibel och handlingskraftig samt vara engagerad och ha förmågan att engagera andra.