Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Gör din praktiska tjänstgöring som psykolog hos oss. Hos oss kan du göra din PTP inom psykiatri, primärvård och habilitering.

I din PTP ingår träffar en gång i månaden med föreläsningar, nätverkande och studiebesök. Programmet har ett rullande schema, vilket innebär att du kan påbörja programmet när som. En PTP hos oss kommer ge dig ett utvecklande samt lärorikt år

Du får handledning minst en timme varje vecka av psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet som legitimerad psykolog. Annan handledning, exempelvis i psykologisk behandling eller utredningsmetodik kan också behövas och kan ges av annan handledare.

Efter ditt PTP-år finns goda chanser till anställning som psykolog inom någon av våra förvaltningar.