Specialisttjänstgöring (ST)

Vi investerar i dig som ST-läkare och erbjuder ett fulltäckande kursprogram och villkor som ger dig förutsättningar att få ut det mesta av teori och praktik.

Som ST-läkare hos oss i Region Kalmar län har du möjlighet att genomföra din ST inom de flesta specialiteter. Vår bredd och närhet mellan sjukhusen och hälsocentralerna ger dig möjlighet att prova tjänstgöring vid flera verksamheter. Vi samverkar även med andra regioner för att du ska få ett så omfattande kursprogram som möjligt. Vi har bland annat ett samarbetsavtal med Universitetssjukhuset i Linköping för att kunna erbjuda dig en rik sidotjänstgöring.

Vi vill att du ska trivas hos oss och genom goda ekonomiska förutsättningar kan vi stödja dig att utvecklas inom den specialitet som lockar dig. Här finns också goda möjligheter till forskning under din ST-tjänstgöring. Kompetent personal finns alltid till hands för dig och du kan hitta ytterligare stöd i våra nätverk för ST. Till hjälp i ST-utbildningen har vi ett modernt kliniskt träningscentrum med bland annat simulatorer för endoskopisk och laparaskopisk kirurgi.

Vi söker framtidens läkare – är du under utbildning och vill veta mer? Vi har en plats till dig och rekryterar under hela året. Hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Thomas Lavergren

Regionsövergripande studierektor

0480-448 257

ST inom specialistvården

Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom flera olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Region Kalmar län erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna.

Du planerar varje ST-block tillsammans med din handledare och verksamhetschef. Det finns goda ekonomiska förutsättningar för de kurser och sidotjänstgöringar som behövs för att bli specialist inom respektive specialitet.

På länssjukhuset finns ett kliniskt träningscentrum med moderna simuleringsapparater för endoskopiska och laparaskopiska operationer och i övrigt finns utrustning för träning av olika moment i vården som HLR, Ceps med mera. 

Välkommen att höra av dig om du är intresserad att göra ST-utbildning hos oss.

Kontakt

Magnus Johansson

HR-chef

0480-814 89

ST inom allmänmedicin

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning vid någon av länets hälsocentraler där det finns fast anställda specialister i allmänmedicin som är utbildade handledare. Tiden på hälsocentralen varvas med utbildning vid något av länets tre sjukhus i Västervik, Oskarshamn eller Kalmar. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Under utbildningstiden på sjukhuset erbjuds du dessutom en klinisk handledare på kliniken, samtidigt som du kan ha fortsatt handledning med din huvudhandlare på hälsocentralen. Hos oss får du resurser och tid avsatt för "Mitt i ST" och specialistexamen.

Efter avslutad specialisttjänstgöring i allmänmedicin får du ett fantastiskt kul och utvecklande jobb som specialist i allmänmedicin i Kalmar län!

Kontakt

Jennie Anderberg

HR-konsult

0480-384 77

ST inom psykiatri

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning antingen vid psykiatriska kliniken i Västervik eller Kalmar. På klinikerna finns fast anställda specialister som också är utbildade handledare.

Du kommer att varva arbete inom slutenvården med arbete inom öppenvården i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

I början av utbildningen upprättas ett ST-kontrakt tillsammans med din handledare och din studierektor. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Även under sidotjänstgöring har du kvar din huvudhandledare. När du arbetar på annan klinik under dessa perioder har du också en handledare vid respektive klinik.

Kontakt

Toni Lavi

HR-konsult

0480-812 55