Forska på arbetstid

Om du jobbar hos oss och behöver vara ledig under en begränsad tid för att bedriva forskning, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd.

Om du har ett godkännande från din verksamhetschef och är antagen som doktorand på ett universitet finns goda möjligheter att få stöd för att bedriva forskning som en del av din arbetstid under en begränsad period. Stödet kan se olika ut beroende på typen av forskning. Medarbetare hos oss som ska doktorera kan söka medel motsvarande 25 procent av heltid.

– Vi är en kunskapsintensiv verksamhet. Genom att främja undersökningslustan får vi, utöver kunskapen, också en helt annan mognad hos personalen att tillgodose sig och omsätta nya kunskaper i klinisk praxis, också utifrån och gällande annans forskning, säger Region Kalmar läns forskningschef Jonas Bonnedahl.