Medarbetare vid operationsbord

Utbildningsanställning

Ta chansen och läs till specialistsjuksköterska, samtidigt som du behåller din lön under studietiden.

Som anställd sjuksköterska i Region Kalmar län har du möjlighet att söka en så kallad utbildningsanställning. En utbildningsanställning ger dig möjlighet till att läsa vidare till specialistsjuksköterska eller till barnmorska på arbetstid med bibehållen lön. Du kan söka utbildningsanställning till anestesisjuksköterska, barnsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, operationssjuksköterska och till barnmorska. När du genomfört din utbildning blir du anställd på den verksamhet där du senare ska jobba. 

Elin Karlsson har haft en utbildningsanställning och arbetar idag som barnmorska på Västerviks sjukhus. Utbildningsanställningen är en möjlighet att vidareutbilda sig utan att behöva ta några lån men ändå ha en inkomst varje månad.

– Det är guld värt när man har familj och hus. Jag har även fått semesterdagar som vid vanlig anställning vilket gjorde att jag kunde ha fyra veckors semester under sommaren, säger Elin.