Tandläkare på Folktandvården

Adrian Borhani, tandläkare

Det var genom sommarpraktiken som tandläkaren Adrian Borhani fick upp ögonen för Folktandvården i Kalmar län.

Vad var det som lockade dig att söka jobb på Folktandvården i Kalmar län?

- Att jag hamnade just här beror på att jag under slutet av utbildningen sökte sommarpraktik inom Folktandvården i Kalmar län, då jag via ryktesvägen från äldre kursare som arbetade inom regionen hört mycket gott om organisationen som helhet. Jag blev då erbjuden en praktikplats på kliniken i Hultsfred. Efter examen blev jag erbjuden jobb på samma klinik och då jag trivdes så bra under sommaren innan kändes det lockande att komma tillbaka.

Hur var din introduktion och handledning?

- Introduktionen upplevde jag som rolig, varierad och framförallt välplanerad. Det anordnas alltifrån introduktionsföreläsningar för nyanställda, där organisationen som helhet presenteras vid ett antal tillfällen, till diverse sociala aktiviteter via bland annat ett nätverk för nyanställda. Kontinuerligt fick jag också genomgå flera interna kurser där olika grundpelare inom verksamheten introducerades, så som journalsystemet, tandvårdstaxan, Frisktandvårdssystemet, riskbedömningsprogrammet och även en härdplastutbildning.

- Handledningen upplevde jag som en stor trygghet. Jag hade regelbundna träffar med min handledare som till antal och tid helt anpassades efter vad jag önskade. Upplägget var prestigelöst och individuellt anpassat. Jag upplevde att min handledare visade på en stor öppenhet för mina önskemål och mina behov.

Vad gör att du trivs på jobbet?

- Den största charmen med jobbet är alla glada och tacksamma patienter som jag möter samt den stora variationen utav behandlingar som jag får utföra som tandläkare. Därutöver har jag en fantastisk tandsköterska vid min sida, härliga kollegor och en jättebra ledning på kliniken, som alla tillsammans får arbetsdagarna att kännas mycket roliga och givande.

Hur ser du på din framtida utveckling?

- Min framtid inom organisationen upplever jag som ljus. Jag har redan utvecklats jättemycket under mina år här och jag upplever att tiden bara flyger iväg, vilket brukar vara ett tecken på att man har roligt. Jag känner en stor nyfikenhet inför vad jag ytterligare kommer att lära mig och hur jag kommer att utvecklas framöver. Jag upplever också att jag har fått kompetensutvecklas brett inom olika intresseområden. Min ambition har alltid varit en lång resa inom organisationen och det bästa är att den resan egentligen bara har börjat!

Uppdaterad 11 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet