Utbildningsanställning

Ta chansen och läs till specialistsjuksköterska, samtidigt som du behåller din lön under studietiden.

Som anställd sjuksköterska i Region Kalmar län har du möjlighet att söka en så kallad utbildningsanställning. En utbildningsanställning ger dig möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön. När du genomfört din utbildning erhåller du en anställning som specialistsjuksköterska vid aktuell verksamhet.

Uppdaterad 18 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet