Utvecklande ledarskap

Bli en bättre ledare! Alla våra chefer läser Utvecklande ledarskap, en utbildning som utvecklats av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten.

Syftet med utbildningen är att du ska uppnå ökad självinsikt och kunna analysera, reflektera och utveckla ditt ledarskap.

Kursen pågår under tre dagar på internat samt en fördjupningsdag. Första dagen utgörs av en SDI-kartläggning (Strength Deployment Inventory, en kartläggning av människors drivkrafter) och Susan Wheelans teori om grupputveckling.

Kursen genomförs av interna kurshandledare som utbildats och certifierats av Försvarshögskolan.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser