Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Daniel Andersson Backenius

Daniel Andersson Backenius, chef trafikproduktionen

Daniel tycker att det är bra stämning på jobbet. "Vi möts öppet och det ger engagemang och därmed kunnighet genom att vi delar med oss", säger han.

Vad jobbar du med?

- Jag är chef över 17 medarbetare på länstrafiken som jobbar med den dagliga driften av linjelagd trafik - trafikassistenter och trafikledare. Jag har en kollega som är chef över den andra delen av vår enhet som jobbar med servicetrafik som sjukresor och färdtjänst. Vi jobbar tätt tillsammans för att kunna stötta och hjälpa varandra.

- En stor del av arbetstiden går till bemanning där vi jobbar utifrån individuell schemaplanering men jag jobbar också mycket med vår utveckling i vardagen. Vi har resenären i fokus och tittar ständigt på hur vi kan bli bättre. Jag som chef funderar på vad jag kan göra med arbetsmiljö och arbetsbelastning för att medarbetarna ska ha det bättre. Det är viktigt att skapa en känsla av att vi gör förändringar och förbättringar tillsammans.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Variationen och ständigt lärande och utveckling tillsammans med andra. Jag älskar att träffa människor, utbytet ger så mycket och man lär sig något av alla.

Hur skulle du beskriva din arbetsplats?

- Vi har bra stämning. Vi är inne i ett förändringsskede just nu och alla ser det som något positivt. Jag gillar verkligen Region Kalmar läns förhållningssätt: Öppet, engagerat, kunnigt och jag tycker att vi har det så både på arbetsplatsträffar och vid kaffemaskinen. Vi möts öppet och det ger engagemang och därmed kunnighet genom att vi delar med oss av kunskap.

Vad var det som lockade dig med chefsrollen?

- Att få jobba med människor, gruppdynamik och att utveckla medarbetare och få dem att se sin del i något större. Det är roligt, utvecklande och väldigt varierande, ingen dag är den andra lik.

Vilka egenskaper är bra för att trivas i din roll?

- Att vara chef är inte för alla. Tålamod är viktigt och kunna försöka ta ett steg bakåt ibland. Som mellanchef får man direktiv från sin chef som ska förmedlas till medarbetarna, det är viktigt att vara länken däremellan och framföra det på rätt sätt. Man får inte gå i egenintresse utan sätta medarbetarnas och verksamhetens bästa främst.

Vilket stöd har du i ditt ledarskap?

- Regionens utbildning för chefer, Gröna kortet, och utvecklande ledarskap ger en bra grund för alla chefer att jobba likvärdigt. Många beslut i vardagen får man ta själv men oftast har man tid på sig att kunna bolla tankar och idéer med närmaste chef och kollegor, här är också HR en viktig resurs liksom våra kommunikatörer.