Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Mathias Johansson, Handläggare - Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Som handläggare inom Färdtjänst och Riksfärdtjänst utreder Mathias utifrån lagen om de sökande har har rätt till Färdtjänst eller Riksfärdtjänst

Berätta vad du jobbar med idag?

Idag arbetar jag som handläggare inom Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Jag ska också ingå i ett projekt om skolresor framöver. Vi handläggare utreder utifrån lagen huruvida människor har rätt till Färdtjänst och Riksfärdtjänst, alltså människor som ansöker om detta då de av en eller annan anledning inte ser det som möjligt att kunna åka med den vanliga kollektivtrafiken.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag trivs mycket bra med mitt arbete, det är en härlig variation mellan det lätta och det svåra. Vissa grå vardagar vill man bara kunna ”beta av” utan att behöva ha hjärnan på högvarv hela tiden, medan man ibland behöver ha en utmaning så man verkligen får tänka till och utmana sin kompetens. Och så är det för oss handläggare. Vissa ansökningar är lätta att bevilja eller avslå för att det är så fullständigt uppenbart vilket beslut de ska ha. Exempelvis kan en blind person vara lättare att fatta beslut för jämfört med någon som bara har viss synnedsättning som är ”på gränsen”.

Hur bör man vara som person i din roll?

I mitt arbete bör man ha ett rörligt intellekt, som jag tycker om att kalla det. Jag kan ringa en sökande och på förhand vara fullständigt övertygad om att ansökan är utifrån förflyttningssvårigheter, bara för att upptäcka under samtalets gång att det snarare handlar om demenssjukdom. Då gäller det att kunna ställa om. Jag kan vidare ringa sökande och utifrån ansökan vara säker på att det är ett avslag, men under samtalets gång visar det sig finnas komplikationer som jag inte hade en aning om på förhand. Inget är givet utifrån första inkomna ansökan.

Det underlättar i mitt arbete om man tycker om kontakten med människor – det gör jag! - men att man kan förhålla sig till myndighetsutövningen så det finns en bra balans mellan att vara ett trevligt ansikte utåt och att vara saklig och professionell så man inte blir otydlig.

Vad motiverar dig i vardagen?

Jag motiveras av att producera kan man säga. Jag tycker om att få utredningar gjorda, utan att för den skull slarva med dem. Jag motiveras av när jag språkligt uttrycker mig på ett sätt som jag eftersträvade. När jag får in en överklagan och skriver mitt yttrande där jag vidhåller mitt avslag på ett konstruktivt sätt till Förvaltningsrätten, då kan jag finna en tillfredsställelse över att jag haft en bra dag.

När känner du dig riktigt nöjd med ditt arbete?

Jag kan känna mig riktigt nöjd med mitt arbete när jag i utredande samtal med den sökande behövt gå in i detalj med följdfrågor för att verkligen förstå hälsoproblematiken. Ibland går det inte att fatta beslut om rätt till färdtjänst om man inte gräver lite, så att säga. Men detta grävande är inte alltid lätt, det känns bra när jag lyckas ställa rätt frågor och få svar som gör det tydligt för mig vilket beslut jag ska fatta.

Vad ser du för utmaningar inom ditt område i framtiden?

Gällande framtida utmaningar tror jag en stor del utgörs av en allt äldre befolkning i Sverige; att precis som vanlig kollektivtrafik även serviceresor uppdateras så att den möter upp nya behov i vår föränderliga värld. En utmaning ligger också i hur långt man kan förvänta sig av serviceresor att de ska vara individuellt anpassade å ena sidan, men även utifrån att serviceresor trots allt är en form av kollektivt resande å andra sidan.