Kvinna i ett mottagningsrum i tandvården

Lärling inom Folktandvården

Slutar du snart gymnasiet och är nyfiken på att arbeta inom tandvården i framtiden? Arbeta som lärling hos oss!

Att vara lärling hos oss är ett bra sätt för dig att få en uppfattning om hur det är att arbeta som tandläkare eller tandhygienist. Som lärling får du prova på olika arbetsuppgifter på någon av våra kliniker. Till att börja med arbetar du under handledning och så småningom mer självständigt.

Uppdaterad 4 maj 2020 Lämna synpunkter på innehållet